ursa-glasswool-1533035645.JPG

URSA
GLASSWOOL

  • Izolimi i lartë termik
  • Izolim shumë i mirë i zërit
  • Jo i ndezshëm
  • I përshtatshëm për t'u përpunuar 

Zgjidhni produktet

Produktet URSA GLASSWOOL janë materiale të larmishme të izolimit nga leshi mineral me cilësi të dëshmuar. Me një fibër veçanërisht të butë e elastik, ato plotësojnë të gjitha kërkesat për një material izolues modern. Ato nuk janë të ndezshme dhe kanë veti të shkëlqyeshme të izolimit të zhurmës dhe izolimit termik.

Shajak jo i djegshëm, i gjithanshëm dhe shumë i kompresuar për izolim nga nxehtësia dhe zëri në ndërtime me struktura prej druri.

Më shumë

Shajak jo i djegshëm, i gjithanshëm dhe shumë i kompresuar për izolim nga nxehtësia dhe zëri në ndërtime me struktura prej druri.

Më shumë

Shajak jo i djegshëm, i gjithanshëm dhe shumë i kompresuar për izolim nga nxehtësia dhe zëri në ndërtime me struktura prej druri.

Më shumë

Shajak jo i ndezshëm dhe shumë i ngjeshur për izolim ndaj nxehtësisë dhe izolimin e zërit të strukturave prej druri.

URSA GLASSWOOL DUETT janë shajakë izolues nga leshi mineral me një prerje horizontale. Përmes kësaj krijohen dy shtresa me trashësi të njëjtë, të cilat mund të përpunohen së bashku apo veç e veç.

Më shumë

Shajak izolues jo i ndezshëm dhe shumë i ngjeshur për izolim nga nxehtësia dhe zëri të mureve ndarëse nga metali.

URSA GLASSWOOL DUETT janë shajakë izolues nga leshi mineral me një prerje horizontale. Përmes kësaj krijohen dy shtresa me trashësi të njëjtë, të cilat mund të përpunohen së bashku apo veç e veç.

Më shumë

Në njërën anë e laminuar me lesh xhami të zi, pllakë izoluese jo e ndezshme për izolim akustik dhe termik.

Më shumë

Shajak izolues në tërësi i qëndrueshëm ndaj ujit (hidrofob), jo i ndezshëm dhe shumë i kompresuar për izolim termik dhe akustik të kasetave metalike.  

Më shumë

Pllakë izoluese në tërësi e qëndrueshme ndaj ujit (hidrofobe), në njërën anë e laminuar me lesh xhami të zi, jo e ndezshme, për izolim termik dhe akustik.

Më shumë

Pllakë izoluese në tërësi e qëndrueshme ndaj ujit (hidrofobe), në njërën anë e laminuar me lesh xhami të zi, jo e ndezshme, për izolim termik dhe akustik.

Më shumë

Pllakë izoluese në tërësi e qëndrueshme ndaj ujit (hidrofobe), në njërën anë e laminuar me lesh xhami të zi, jo e ndezshme, për izolim termik dhe akustik.

Më shumë

Pllakë izolimi, jo e ndezshme, për instalim nën llaçin e lagur të dyshemesë për izolim kundër zhurmës së hapave dhe izolim termik.

Më shumë

Pllakë izolimi, jo e ndezshme, për instalim nën llaçin e lagur të dyshemesë për izolim kundër zhurmës së hapave dhe izolim termik.

Më shumë

Pllakë izoluese jo e ndezshme, në njërën anë e laminuar me lesh xhami të bardhë, për izolim termik dhe akustik, e laminuar në skajet e dy anëve të kundërta.

Më shumë