URSA GLASSWOOL

Pllakë izolimi kundër zhurmës së hapave TEP

Pllakë izolimi, jo e ndezshme, për instalim nën llaçin e lagur të dyshemesë për izolim kundër zhurmës së hapave dhe izolim termik.

ursa-pllakizolimikundrzhurmsshapavetep-1533036466.jpg

Fushat e aplikimit

Dyshemeja

  • Izolim kundër zhurmës së hapave dhe izolim termik nën llaçin vetë-nivelues të dyshemesë, edhe atyre të shtruara me pllaka.

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-AFr5-SDi-CP3

Lloji i aplikimit sipas ÖNORM B 6000: MW-T

Vetitë

  • Vlera e përçueshmërisë termike λD = 0,032 W/mK
  • Ngurtësia dinamike (SDi): 20-25 mm: ≤ 10 MN/m3, 30-40 mm: ≤ 7 MN/m3
  • Ngjeshmëria CP3
  • Klasa e tolerancës së trashësisë T6
  • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1 (jo i n dezshëm)

Trashësia
mm

Vlera s`
MN/m3

Dimensionet e pllakës
Gjatësia x gjerësia (mm)

Paketë
Pllaka/Pako

Paketë
m2/Pako

Paletë
Pako/Paletë

Paletë
m2/Paletë

20

≤ 10

1.000 x 600

20

12,00

15

180,00

25

≤ 10

1.000 x 600

16

9,60

15

144,00

30

≤ 7

1.000 x 600

14

8,40

15

126,00

35

≤ 7

1.000 x 600

12

7,20

15

108,00

40

≤ 7

1.000 x 600

10

6,00

15

90,00

Certifikatat

Udhëzime rreth përpunimit