URSA GLASSWOOL

Pllakë izoluese për fasada FDP 2/Vr

Pllakë izoluese në tërësi e qëndrueshme ndaj ujit (hidrofobe), në njërën anë e laminuar me lesh xhami të zi, jo e ndezshme, për izolim termik dhe akustik.

ursa-pllakizolueseprfasadafdp2vr-1533036268.jpg

Fushat e aplikimit

Muri i jashtëm

  • Izolimi i fasadave me ajrosje dhe ajrosje nga prapa pas veshjes së fasadës
  • Izolim i mureve të dyfishta
  • Izolim i mureve ndarëse në ndërtesa

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-WL(P)-AFr5

Lloji i aplikimit sipas ÖNORM B 6000: MW-W

Vetitë

  • Vlera e përçueshmërisë termike λD = 0,035 W/mK
  • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1 (jo i ndezshëm)
  • Mbrojtje e shkëlqyeshme akustike Afr ≥ 5
  • Në tërësi hidrofob
  • I përshkueshëm

Trashësia
mm

Vlera U
W/m2K

Dimensionet e pllakës
Gjatësia x gjerësia (mm)

Paketë
Pllaka/Pako

Paketë
m2/Pako

Paletë
Pako/Paletë

Paletë
m2/Paletë

50

0,63

1.250 x 600

10

7,50

28

210,00

60

0,53

1.250 x 600

8

6,00

28

168,00

80

0,41

1.250 x 600

6

4,50

28

126,00

100

0,33

1.250 x 600

5

3,75

28

105,00

120

0,28

1.250 x 600

4

3,00

28

84,00

140

0,24

1.250 x 600

4

3,00

28

84,00

160

0,21

1.250 x 600

3

2,25

28

63,00

180

0,19

1.250 x 600

 

2,25

28

63,00

200

0,17

1.250 x 600

3

2,25

28

63,00

220

0,15

1.250 x 600

2

1,50

28

42,00

240

0,14

1.250 x 600

2

1,50

28

42,00

Certifikatat

Udhëzime rreth përpunimit