URSA GLASSWOOL

Pllakë izoluese akustike AKP 2/Vr

Në njërën anë e laminuar me lesh xhami të zi, pllakë izoluese jo e ndezshme për izolim akustik dhe termik.

ursa-pllakizolueseakustikeakp2vr-1533036128.jpg

Fushat e aplikimit

Tavani

  • Tavan i pezulluar
  • Mbulesat e mureve 

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T3-DS(T+)-MU1-AFr5

Lloji i aplikimit sipas ÖNORM B 6000: MW-W

Vetitë

  • Vlera e përçueshmërisë termike λD = 0,035 W/mK
  • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1 (jo i ndezshëm)
  • Mbrojtje e shkëlqyeshme akustike Afr ≥ 5
  • I përshkueshëm

Trashësia
mm

Vlera U
W/m2K

Dimensionet e pllakës
Gjatësia x gjerësia (mm)

Paketë
Pllaka/Pako

Paketë
m2/Pako

Paletë
Pako/Paletë

Paletë
m2/Paletë

20

1,35

1.250 x 600

24

18,00

16

288,00

30

0,97

1.250 x 600

16

12,00

16

192,00

40

0,76

1.250 x 600

12

9,00

16

144,00

50

0,63

1.250 x 600

10

7,50

16

120,00

Certifikatat