URSA GLASSWOOL

Pllakë izoluese për tavane të podrumeve AKP 5/Vv

Pllakë izoluese jo e ndezshme, në njërën anë e laminuar me lesh xhami të bardhë, për izolim termik dhe akustik, e laminuar në skajet e dy anëve të kundërta.

ursa-pllakizolueseprtavanetpodrumeveakp5vv-1533036493.jpg

Fushat e aplikimit

Tavani

• Izolim i pjesës së poshtme të tavanit të podrumeve, garazheve dhe depove.

Të dhënat teknike

Kodi i përcaktimit: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5

Lloji i aplikimit sipas ÖNORM B 6000: MW-W

Vetitë

  • Vlera e përçueshmërisë termike λD = 0,032 W/mK
  • Reagimi ndaj zjarrit Euro-Klasa A1, A2 s1-d0 (jo i ndezshëm)
  • Mbrojtje e shkëlqyeshme akustike Afr ≥ 5
  • I përshkueshëm

Trashësia
mm

Vlera U
W/m2K

Dimensionet e pllakës
Gjatësia x gjerësia (mm)

Paletë
Pllaka/Paletë

Paletë
m2/Paletë

60

0,48

1.200 x 1.200

36

51,84

80

0,37

1.200 x 1.200

28

40,32

100

0,30

1.200 x 1.200

21

30,24

120

0,25

1.200 x 1.200

18

25,92

140

0,22

1.200 x 1.200

15

21,60

160

0,19

1.200 x 1.200

14

20,16

180

0,17

1.200 x 1.200

12

17,28

200

0,15

1.200 x 1.200

11

15,84

220

0,14

1.200 x 1.200

10

14,40

240

0,13

1.200 x 1.200

9

12,96

Certifikatat

Udhëzime rreth përpunimit