ursa-air-1488285507.jpg

URSA
AIR

Zgjidhni produktet

URSA AIR janë kanale nga dërrasa të leshit mineral Dërrasat e dërguara në paleta mund të ruhen jo vetëm duke kursyer hapësirë, por gjithashtu ato mundësojnë përpunimin dhe izolimin e kanaleve në vetëm një hap të punës.

URSA AIR Zero A2 janë pllaka të shtresuara nga leshi mineral për prodhimin e kanaleve të izoluara të ajrosjes.

Më shumë