Kanali i ajrosjes

Në ditët e sotme zakonisht ndërtohen kanale të zakonshme nga metali. Elementet individuale dërgohen ose të kompletuara ose transportohen gradualisht tek objekti. Me këtë rast përpjekja logjistike është e konsiderueshme. Edhe instalimi dhe izolimi pasues i kanaleve - nëse kërkohet - merr një kohë të gjatë.

Përparësitë

Dukshëm më efektiv është zbatimi me pllakat e leshit mineral URSA AIR. Dërrasat e dërguara në paleta mund të ruhen jo vetëm duke kursyer hapësirë, por gjithashtu ato mundësojnë përpunimin dhe izolimin e kanaleve në vetëm një hap të punës.

Një paletë gjithashtu korrespondon me prodhimin e përafërt ditor të një ekipi nga tre persona montues.

Me URSA AIR, krijimi i kanaleve bëhet më efikas dhe rrjedhimisht edhe më ekonomik gjatë montimit. Ngase URSA AIR ofron kanalin dhe izolimin në një produkt dhe një proces të punës.