ursa-technische_isolierung-1488190755.png

Izolimi teknik

Në ditët e sotme zakonisht ndërtohen kanale të zakonshme nga metali. Elementet individuale dërgohen ose të kompletuara ose transportohen gradualisht tek objekti. Me këtë rast përpjekja logjistike është e konsiderueshme. Edhe instalimi dhe izolimi pasues i kanaleve - nëse kërkohet - merr një kohë të gjatë.

Më shumë