URSA SECO

PRO 2

Frenues avulli me shenjim vijëzor si ndihmesë për shtrim.

ursa-pro_2-1489069323.jpg

Fushat e aplikimit

Çati e pjerrët

Tavani

  • Tavani i katit të sipërm

Muri i jashtëm

  • Ndërtim i kornizës së drurit

Të dhënat teknike

Vetitë

  • Përshkueshmëria ekuivalente e trashësisë së shtresës së ajrit sd-Wert 2 m
  • CE-vërtetuar sipas DIN EN 13984
  • Rezistente ndaj shqyerjes përmes leshit të xhamit PP me shtresë kopolimeri
  • E bardhë, e tejdukshme
  • Hermetik në sipërfaqe

SD-Vlerë
m

Dimensionet e rollnes
Gjatësia x gjerësia (m)

Pesha
g/m2

Rollne
m2/Rollne

Paletë
Rollne/Paletë

Paletë
m2/Paletë

rreth 2

50 x 1,5

rreth 130

75,00

20

1500,00

Shkarkime

(PDF / 0,22 Mb)

(PDF / 0,97 Mb)