ursa-perimeter-1488190738.png

Perimetri

Gjithnjë e më shumë hapësirat e bodrumit përdoren për banim ose të punë dhe për këtë arsye ngrohen. Në mënyrë që të kufizohen humbjet e energjisë nga muret dhe dyshemeja e bodrumit, të cilat janë në kontakt me tokën, rregullorja mbi kursimin e energjisë përcakton kërkesa lidhur me mbrojtjen termike.

Përparësitë

Masat e izolimit termik rezultojnë njëkohësisht në ulje të kostove të ngrohjes dhe në rritjen e temperaturës sipërfaqësore të pjesës së brendshme, gjë që krijon një ambient të rehatshëm të jetesës dhe ndihmon në shmangien e dëmtimeve strukturore, të tilla si për shembull formimi i mykut.

 

Nëse masat e nevojshme të izolimit termik të komponentëve kryhen nga jashtë, gjegjësisht jashtë hidroizolimit të ndërtesës në kontakt me tokën, atëherë bëhet fjalë për një izolim perimetrik. Në të kaluarën, pllakat e shkumës së ekstruduar (XPS)

kanë dëshmuar vlerën e tyre për këtë aplikim për shkak të vetive të tyre materiale.

Edhe pllaka e dyshemesë duhet të përmbushë kriteret e mbrojtjes termike. Njëkohësisht duhet të kemi parasysh peshat e larta statike. Me URSA XPS keni në dispozicion borde izoluese me rezistencë shumë të lartë ndaj ngarkesës. Pllakat e izolimit të URSA XPS mund të përdoren si pllaka bazë të ngarkesës për aplikime të veçanta, sipas miratimit nga autoritetet e ndërtimit Z-23.34-1493. Përdorimi është gjithashtu i mundur në zona me ujëra nëntokësore.

Më shumë

Izolimi termik i murit të jashtëm të bodrumit zvogëlon humbjen e nxehtësisë së bodrumeve të ngrohura dhe atyre jo të ngrohura. Është e këshillueshme të instaloni një izolim perimetrik që nga fillimi, pasi një izolim i mëvonshëm i brendshëm do të rezultojë në humbje të hapësirës. Përveç kësaj, mund të krijohen ura nxehtësie të paevitueshme.

Më shumë

Bazamenti është i ekspozuar ndaj kushteve ekstreme, përmes kontaktit me shiun, borën dhe ujin nga spërkatjet. Këtu kërkohet izolim i veçantë dhe i besueshëm me URSA XPS. Pllakat izoluese URSA XPS me një sipërfaqe të gërryer janë të përshtatshme për izolimin termik të këtyre zonave. Ato mund të vendosen në kallëp gjatë procesit të betonimit, të ngjiten më pas ose të përforcohen mekanikisht, dhe më pas të suvatohen profesionalisht.

Më shumë