ursa-flachdach-1488190617.png

Çati e rrafshët

Shpesh, çatitë e rrafshëta janë të dizajnuara si të ashtuquajtura "çati të ngrohta", ku mbyllja e kulmit (për shembull me një shtresë zhavorri) formon shtresën e lartë funksionale të strukturës së kulmit. Mbulesa është subjekt i luhatjeve ekstreme të temperaturës dhe/ose rrezeve UV, të cilat mund të çojnë në dështimin e mbulesës nga lodhja e materialit.

Përshkrimi

Çatia e përmbysur është një formë e veçantë e çatisë së rrafshët. Forma e projektimit i përket çative të ngrohta dhe emri rrjedh nga ndërtimi i përmbysur i këtij konstrukti të çatisë së rrafshët.

Për dallim nga çatia tradicionale e rrafshët, ku shtresa e izolimit ndodhet nën membranën hidroizoluese të kulmit, në çatinë e përmbysur shtresa e izolimit vendoset mbi membranën hidroizoluese të çatisë.

Çatia e përmbysur me zhavorr

Çatia e përmbysur me shkumë të ekstruduar URSA XPS, ofron një zgjidhje habitshëm të lehtë: panelet izoluese vendosen mbi membranën hidroizoluese të çatisë dhe sigurojnë kështu një mbrojtje të mirë termike dhe jetëgjatësi të izolimit. Membrana e çatisë mbrohet nga dëmtimet mekanike gjatë ndërtimit dhe përdorimit të mëvonshëm. Nuk ka ngarkesa ekstreme termike në membranën hidroizoluese të çatisë. Struktura e shtresave është e reduktuar në krahasim me çatitë tradicionale të rrafshëta. Shtrirja është e lehtë edhe në kushte ekstreme të motit.

Çatia e përmbysur me gjelbërim

Çatia e përmbysur me gjelbërim është një aplikim i veçantë, për të cilin URSA XPS është e miratuar nga autoritetet e ndërtimit (Z-23.31-1263). Membrana hidroizoluese mbrohet në mënyrë optimale gjatë verës dhe dimrit përmes izolimit në pjesën e epërme dhe gjelbërimit. URSA XPS është rezistente ndaj presionit dhe ndaj ujit. Forca të ndryshme ndaj presionit janë në dispozicion. Këtu bëhet një dallim midis gjelbërimit të gjerë dhe intensiv.

Çatia tarracë

Çatitë e rrafshëta sipas principit të çatisë së përmbysur mund të ndërtohen edhe si tarracë. Kërkesat për izolimin e tingullit ajror varen, ndër të tjera, nga niveli i jashtëm i zhurmës dhe duhet të merren parasysh veçmas. Shtrirja e pllakave të lara të betonit në URSA XPS mund të bëhet si në mbajtëse ashtu edhe mbi një shtresë të hollë zhavorri 3/8 mm. Sidoqoftë, një inxhinier i statikës duhet të kontrollojë nëse struktura e zgjedhur është e përshtatshme për ngarkesat që priten. Panelet izoluese URSA XPS janë të disponueshme me ngarkesa të ndryshme të lejueshme të presionit dhe mund të zgjidhen sipas kërkesave.