URSA SECO

PRO 0,04

Membrana, shtresa dhe astari i përshkueshëm i nënkulmit, me mbivendosje vetë-ngjitëse dhe shënjim si ndihmesë për shtrirje.

ursa-pro_004-1487324967.jpg

Fushat e aplikimit

Çati e pjerrët

  • Për nënkulme të sigurta ndaj shiut, sipas normës ÖNORM B 4119
  • Izolim i plotë i trarëve në çati të pjerrëta

Muri i jashtëm

  • Ndërtim me korniza të drurit

Të dhënat teknike

Vetitë

  • Përshkueshmëria ekuivalente e trashësisë së shtresës së ajrit sd-Wert 0,04 m
  • CE-vërtetuar sipas DIN EN 13859-1
  • Rezistente ndaj shqyerjes përmes leshit të xhamit të thurur me tre shtresa PP
  • Rezistente ndaj erës përmes mbivendosjes vetë-ngjitëse
  • Rezistente ndaj ruajtësve të drurit pa surfaktantë

SD-Vlerë
m

Dimensionet e rollnes
Gjatësia x gjerësia (m)

Pesha
g/m2

Rollne
m2/Rollne

Paletë
Rollne/Paletë

Paletë
m2/Paletë

rreth 0,04

50 x 1,5

rreth 175

75,00

20

1500,00

Shkarkime

(PDF / 0,24 Mb)

(PDF / 0,97 Mb)