Lajme aktuale

Slogani “URSA goes green” dëshiron të theksojë një vetëdije më të madhe të klientëve tanë në zgjedhjen e materialeve më të mira izoluese.

Më shumë

Kontakti për media

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
Lemböckgasse 49/C/Top C1-1
A-1230 Wien

 

Znj. Erika Wögerbauer
Telefon: +43 (0)1 86 55 766-96
Fax: +43 (0) 1- 86 55 766-91
E-Mail: erika.woegerbauer@ursa.com